Tin tức

Thứ tư, 28/10/2020 - 01:23:19

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động tới doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chiều ngày 8/9/2017, các giảng viên khoa Quản trị kinh doanh đã tham dự Hội thảo “Cuộc cách mạng 4.0 và những khả năng tác động tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ” do Sở Công Thương phối hợp Tổ chức Đào tạo và Phát triển doanh nghiệp HPM tổ chức tại Trung tâm hội nghị thành phố.

 

 

Phát biểu tại buổi hội thảo, ông Lê Khắc Nam – Phó chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh “Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động lớn đối với sự phát triển kinh tế-xã hội đất nước và thành phố. Việc chủ động tiếp cận các công nghệ tiên tiến, nắm bắt xu hướng phát triển mới của cuộc cách mạng là một trong những ưu tiên hàng đầu của Hải Phòng trong thời gian tới phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước được thể hiện rõ trong nội dung Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 4/5/2017 về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”.

 

Buổi hội thảo được chia thành hai phần với sự trình bày của hai diễn giả Đỗ Cao Bảo, Phó chủ tịch Tập đoàn FPT và Nguyễn Hữu Thái Hoà, Phó chủ tịch hội đồng chiến lược Tập đoàn VNPT.

 

Ở phần đầu của hội thảo, diễn giả Đỗ Cao Bảo đã giới thiệu tổng quan về cách mạng công nghiệp 4.0. Đây là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên thế giới với những yếu tố cốt lõi là trí tuệ nhân tạo, Internet kết nối vạn vật và dữ liệu lớn. Đồng thời, ông cũng phân tích những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp này tới kinh tế, chính trị và xã hội.

 

Ở phần tiếp theo, doanh nhân Nguyễn Hữu Thái Hoà, Phó chủ tịch hội đồng chiến lược Tập đoàn VNPT trình bày về “Kỷ nguyên số Era và những tác động tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ”. Theo diễn giả, việc kết nối thông tin đã đưa các doanh nghiệp gần nhau nhưng đồng nghĩa cơ hội và thách thức cũng lớn hơn. Vậy ý tưởng của mỗi người sẽ quyết định đến hiệu quả kết nối và kinh doanh. Chính vì thế, bên cạnh chiến lược phát triển sản phẩm, thương hiệu, mỗi doanh nghiệp cần làm chủ công nghệ, ứng dụng hiệu quả nhất.

 

Hội thảo nhằm cung cấp những thông tin cập nhật về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, quan điểm, đánh giá cơ hội và thách thức của cuộc cách mạng này đối với Việt Nam, những tác động của nó tới các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là dịp để các cấp, ngành, nhất là cộng đồng doanh nghiệp trực tiếp trao đổi, thảo luận với các chuyên gia hàng đầu, từ đó đưa ra quan điểm toàn diện hơn, chính xác hơn về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời, đây là cơ hội cho các ngành, tổ chức và doanh nghiệp thảo luận, trao đổi, nâng cao trình độ khoa học công nghệ, năng lực sản xuất kinh doanh, nhất là xác định phương hướng và có giải pháp cụ thể để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ( http://www.baohaiphong.com.vn/channel/4910/201709/tac-dong-cua-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-40-toi-doanh-nghiep-vua-va-nho-2569633/, truy cập ngày 9/9/2017).

 

                                                                          Phạm Thị Kim Oanh – Khoa QTKD

 

 

Truy cập: 4110 lượt
Chia sẻ :

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.