Bạn có biết?

Thứ tư, 28/10/2020 - 01:13:47

Quy định chi tiết điều 11 Luật công đoàn

Sau khi thống nhất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết Điều 11 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.

 

Số hiệu: Số 200/2013/NĐ-CP

 

Ngày ban hành: 26/11/2013

 

Tải tài liệu: tại đây

Truy cập: 157 lượt
Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.