Bạn có biết?

Thứ tư, 28/10/2020 - 00:23:32

Luật Công đoàn năm 2012

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật Công đoàn.

 

Số hiệu: Số 12/2012/QH13

 

Ngày ban hành: 20/06/2012

 

Tải tài liệu: tại đây

Truy cập: 10645 lượt
Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.