QT - Thời gian: từ 29/09/2020 - 9/10/2020 Thứ tư, 28/10/2020 - 00:16:34

Bảo vệ báo cáo thưc tập đợt 2-2020

Khoa Quản trị kinh doanh thông báo kế hoạch bảo vệ báo cáo thực tập đợt 2 năm 2020 như sau:

-Thời gian bảo vệ: từ 14h thứ 5 ngày 1/10/2020

-Địa điểm: Phòng C102

Yêu cầu :

- Các sinh viên phải hoàn thành các khoản học phí trước khi bảo vệ

- Các sinh viên đến bảo vệ mang quyển báo cáo thực tập đã được các giảng viên quản lý thưc tập ký xác nhận hoàn thành quá trình thực tập và phải có phiếu nhận xét của đơn vị thực tập đính kèm

Khoa QTKD

Truy cập: 90 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.