QT - Thời gian: từ 18/08/2020 - 9/10/2020 Thứ tư, 28/10/2020 - 01:19:20

Kế hoạch thực tập đợt 2-2020

Khoa QTKD thông báo kế hoạch thực tập đợt 2 năm 2020

Xem tại đây

Truy cập: 313 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.