QT - Thời gian: từ 5/08/2020 - 1/11/2020 Thứ tư, 28/10/2020 - 00:14:37

Kế hoạch làm tốt nghiệp đợt 2 năm 2020

Khoa QTKD thông báo kế hoạch làm tốt nghiệp đợt 2 năm 2020

Xem tại đây

Truy cập: 372 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.