QT - Thời gian: từ 5/08/2020 - 1/11/2020 Thứ tư, 28/10/2020 - 00:31:44

Danh sách giáo viên hướng dân KL đợt 2-2020

Khoa QTKD thông báo danh sách giáo viên hướng dẫn sinh viên các ngành Kế toán kiểm toán, Quản trị doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng và Marketing đợt 2 -2020

Xem tại đây

Truy cập: 400 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.