QT - Thời gian: từ 15/10/2018 - 5/01/2019 Thứ sáu, 19/04/2019 - 05:39:03

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 NĂM 2018 - Chuyên ngành Kế toán kiểm toán

 

Stt

Giảng viên hướng dẫn

Tên đề tài

Sinh viên thực

hiện

Mã SV

Lớp

Điện thoại

1.       

ThS.Hòa Thị

Thanh Hương

Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty cổ phần vận tải TTC

Hoàng Thị Phương

Anh

1412401290

QT1805K

0965235196

Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty cổ phần vận tải Thế kỷ mới

Phùng Thị

Hạ

1412401271

QT1805K

0399239453

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ Kihin

Trần Thị Ngọc

Ánh

1412401049

QT1806K

0966099043

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại Minh Khai

Phạm Thị Thu

Hằng

1412401033

QT1804K

0964240380

2.       

ThS.Phạm Thị Nga

 

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại Công ty kinh doanh vật liệu xây dựng Mai Hiền

Trịnh Thị Kim

Anh

1412401306

QT1805K

0783148636

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại Công ty TNHH Hoàng Phát

Vũ Việt

Anh

1412401048

QT1802K

0977639041

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Mai Anh

Trần Anh

Nam

1412401123

QT1803K

01215244100

3.       

ThS.Lê Thị

Nam Phương

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Uông Bí

Phạm Thị

Hòa

1412401291

QT1805K

0975573006

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng số 1

Đỗ Thúy

Cải

1412401311

QT1805K

0962742375

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và khai khoáng Việt Nam

Cao Thị

Nụ

141240121

QT1801K

01669054381

4.       

ThS.Nguyễn Văn Thụ

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại VIC

Nguyễn Thị Ngọc

Bích

1412751103

QT1805K

0948643198

Công ty TNHH dịch vụ và vận tải Tùng Anh

Đỗ Thị Bích

Ngọc

1312401095

QT1701K

0978248431

Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần đầu tư xây lắp điện Hải Phòng

Nguyễn Đức

Hiếu

1412401324

QT1806K

0911878586

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại Công ty TNHH phát triển và dịch vụ du lịch Hướng Dương

Nguyễn Thị Hải

Ánh

1412401141

QT1804K

01255121194

5.       

ThS.Trần Thị

Thanh Thảo

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vũ Tiến

Nguyễn Thị Kim

Anh

1412407019

QT1806K

0354116747

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần phát triển thương mại Hiền Hạnh

Nguyễn Thị Thùy

Dương

1412401191

QT1801K

0362286534

Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần cơ khí và thương mại Hoàng Tùng

Nguyễn Ngọc Khánh

Linh

1412401087

QT1806K

0904323548

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại Công ty TNHH phát triển và dịch vụ du lịch Hướng Dương

Nguyễn Thị Mỹ

Duyên

1412401308

QT1804K

0968922824

6.       

ThS.Trần Thị

Thanh Phương

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty THHH Hoàng Khánh

Nguyễn Thị

Hằng

1412401264

QT1805K

0963124813

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH vận tải Phong Vũ

Nguyễn Kim

Quyên

1412401233

QT1802K

01288267878

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp Vạn Chánh - Công ty TNHH MTV Duyên Hải

Trần Anh

Tài

1412401018

QT1803K

0975856686

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HATRACO

Vũ Thị Trà

My

1412401297

QT1805K

0906049042

7.       

ThS.Đồng Thị Nga

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Minh Thuận

Vũ Thị Huyền

Trang

1312401129

QT1702K

0969917526

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thanh Tráng

Văn Thị Thu

Ngân

1412401312

QT1805K

0392197504

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần dầu khí An Thịnh Cường

Vũ Thị Ngọc

Thanh

1412401070

QT1804K

0936781202

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Thành An Phát

Đào Thị

Hằng

1412402014

QT1803K

01668945594

8.       

ThS.Ninh Thị Thùy Trang

Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ điện máy Dương Vương

Nguyễn Thu

1412401053

QT1802K

0962061526

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Nam Trang

Trần Thúy

Nga

1613401001

QTL1001K

0936287475

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất Minh Châu

Nguyễn Thu

Thủy

1412404027

QT1804K

0947291699

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần tiếp vận AVINA

Lê Thị

Dung

1412401150

QT1803K

0912309908

9.       

ThS.Nguyễn Đức Kiên

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH cơ khí Mai Phương

Đinh Văn

Đại

1412401187

QT1804K

0944815196

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và XNK súc sản gia cầm Hải Phòng

Trần Văn

Thành

1408C69009

QTC1101

01654782667

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xăng dầu ASIA

Lương Hoàng

Anh

1408C69013

QTC1101

0787313838

10.   

ThS.Nguyễn Thị

Mai Linh

 

Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Kihin

Vũ Minh

Hằng

1412401166

QT1806K

0782219996

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Việt Huy

Nguyễn Thị

Trang

1412401190

QT1804K

0969167035

Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Trung Trang

Nguyễn Ngọc

Huyền

1412401041

QT1804K

0964240380

Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty cổ phần Đông Á Bắc

Huỳnh Thu

Ngân

1412401082

QT1801K

0902034884

11.   

ThS.Phạm Thị Kim Oanh

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH thương mại VIC

Nguyễn Thùy

Trang

1412401112

QT1803K

0911905800

Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán

Nguyễn Thị Hà

Thu

1412401281

QT1805K

0705789960

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại Công ty cổ phần tiếp vận AVINA - CN Hải Phòng

Đặng Thị Mai

Trang

1412751029

QT1803K

0906199402

12.   

ThS.Phạm Văn Tưởng

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng và vận tải Việt Phong

Mai Thị Thu

1412401030

QT1804K

0902010850

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại Công ty cổ phần vận tải VIPCO

Phạm Thu

1412401227

QT1801K

0399596289

Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái

Trần Thị Mai

Linh

1412401223

QT1801K

01653799915

Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty xăng dầu khu vực 3

Cao Văn

1412401059

QT1801K

0793253630

13.   

ThS.Nguyễn Thị Thúy Hồng

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH MTV NBA

Đỗ Thu

1412401309

QT1805K

0982802465

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Quang Hải

Bùi Đức

Mạnh

1412402038

QT1803K

0349475959

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại Công ty sản xuất thương mại nội thất và văn phòng trường học Anh Đức

Lê Đức

Anh

1412401269

QT1805K

0902004360

Truy cập: 479 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.