QT - Thời gian: từ 8/01/2018 - 12/01/2018 Thứ tư, 24/10/2018 - 05:52:16

Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 4

Lịch Bảo vệ

 Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) đợt 4

 

- Ngành KTKT: 7h30 ngày 10/01/2018 tại A204.

- Ngành QTDN: 7h30 ngày 10/01/2018 tại A205

- Ngành TCNH: !3h30 ngày 10/01/2018 tại A205

 

 

     Khoa QTKD

Truy cập: 580 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.