QT - Thời gian: từ 30/11/2017 - 9/03/2018 Chủ nhật, 17/02/2019 - 03:12:41

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp đợt 1- năm 2018

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 - NĂM 2018

 

 

Ngày tháng

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Từ 02/01/2018

đến 06/01/2018

(Tuần 1)

- Tổ chức Lễ ra quân thực tập dự kiến vào 9h00 ngày 03/01/2018 tại Hội trường F301 (Đề nghị tất cả sinh viên đã đăng ký thực tập phải đi dự đầy đủ)

- Nhận giáo viên quản lý thực tập, đưa SV đến địa điểm thực tập

- Sinh viên vào địa chỉ: hpu.edu.vn/Khoa-Bộ môn/Khoa Quản trị kinh doanh/Thông báo để download đề cương thực tập tốt nghiệp

- Trong tuần đầu tiên mọi sai sót về tên SV, đơn vị thực tập; thay đổi địa điểm thực tập,… các em phải báo lên văn phòng khoa để chỉnh sửa kịp thời

Khoa 

 Phòng Đào tạo 

Sinh viên

Từ 08/01/2018

đến 13/01/2018

(Tuần 2)

- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương

- GV phụ trách phối hợp với các đơn vị theo dõi, kiểm tra tình hình thực tập của sinh viên

Khoa

Sinh viên

Từ 15/01/2018

đến 20/01/2018

(Tuần 3)

- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương

- GV kiểm tra và báo cáo tình hình thực tập của SV với Khoa và Nhà trường

Khoa

Sinh viên

Từ 22/01/2018

đến 27/01/2018

(Tuần 4)

- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương

- GV kiểm tra tình hình thực tập của SV

 

Khoa 

Sinh viên

Từ 29/01/2018

đến 03/02/2018

( Tuần 5 )

- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương

- GV kiểm tra và báo cáo tình hình thực tập của SV

- Sinh viên vào địa chỉ: hpu.edu.vn/Khoa-Bộ môn/Khoa Quản trị kinh doanh/Thông báo để xem các thông báo sau:

+ Thông báo về điều kiện làm tốt nghiệp

+ Thông báo về danh sách giáo viên hướng dẫn khóa luận

+ Thông báo về kế hoạch thi và làm khóa luận

Khoa

Sinh viên

Từ 05/02/2018

đến 10/02/2018

(Tuần 6)

- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương

- SV lấy nhận xét của đơn vị thực tập (vào địa chỉ:hpu.edu.vn/Khoa-Bộ môn/Khoa Quản trị kinh doanh/Thông báo để lấy mẫu Giấy nhận xét và Quy cách trình bày Báo cáo).  SV photo Giấy nhận xét để đóng vào Báo cáo thực tập, còn bản gốc để sau này đóng vào Khóa luận.

- SV hoàn chỉnh báo cáo thực tập trình GV phụ trách ký duyệt trước khi nộp báo cáo thực tập về khoa

- GV kiểm tra, ký duyệt cho SV và báo cáo tình hình TT của SV với Khoa.

Khoa

Sinh viên

Từ 26/02/2018

đến 03/03/2018

(Tuần 7 - dự trữ)

- SV nộp báo cáo thực tậpnhật ký thực tập tại Văn phòng Khoa QTKD từ 08h00 đến 11h00 thứ 2 ngày 26/02/2018: (SV phải hoàn thành các khoản đóng góp với Nhà trường trước khi nộp Báo cáo thực tâp)

+ Từ 8h00 đến 10h00: ngành Kế toán kiểm toán

+ Từ 10h00 đến 10h30: Ngành Tài chính ngân hàng

+ Từ 10h30 đến 11h00: ngành Quản trị doanh nghiệp

- SV bảo vệ báo cáo thực tập từ 8h00, thứ 4 ngày 28/02/2018

- Địa điểm bảo vệ báo cáo thực tập: thông báo sau.

Khoa

Sinh viên


                                                                                                                                      Hải Phòng, ngày 30 tháng 11 năm 2017

                                                                                                                                            CHỦ NHIỆM KHOA

                                                                                                                                                              (đã ký)

                                                                                                                                              ThS. Hòa Thị Thanh Hương

Truy cập: 1083 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.