LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43

Áp dụng từ: 21/10/2019 đến 27/10/2019

43 2019
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Hôm nay
21-10-2019
Sáng
Chiều
Thứ 3
22-10-2019
Sáng
Chiều
Thứ 4
23-10-2019
Sáng
Chiều
Thứ 5
24-10-2019
Sáng
Chiều
Thứ 6
25-10-2019
Sáng
Chiều
Thứ 7
26-10-2019
Sáng
Chiều
Chủ nhật
27-10-2019
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.