LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51

Áp dụng từ: 18/12/2017 đến 24/12/2017

51 2017
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Hôm nay
18-12-2017
Sáng
Chiều
Thứ 3
19-12-2017
Sáng
Chiều
Thứ 4
20-12-2017
Sáng
Chiều
Thứ 5
21-12-2017
Sáng
Chiều
Thứ 6
22-12-2017
Sáng
Chiều
Thứ 7
23-12-2017
Sáng
Chiều
Chủ nhật
24-12-2017
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.