LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03

Áp dụng từ: 16/01/2017 đến 22/01/2017

03 2017
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
16-01-2017
Sáng
Chiều
Thứ 3
17-01-2017
Sáng
Chiều
Thứ 4
18-01-2017
Sáng
Chiều
Hôm nay
19-01-2017
Sáng
Chiều
Thứ 6
20-01-2017
Sáng
Chiều
Thứ 7
21-01-2017
Sáng
Chiều
Chủ nhật
22-01-2017
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.