LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

Áp dụng từ: 15/04/2019 đến 21/04/2019

16 2019
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
15-04-2019
Sáng
Chiều
Thứ 3
16-04-2019
Sáng
Chiều
Thứ 4
17-04-2019
Sáng
Chiều
Thứ 5
18-04-2019
Sáng
Chiều
Hôm nay
19-04-2019
Sáng
Chiều
Thứ 7
20-04-2019
Sáng
Chiều
Chủ nhật
21-04-2019
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.