LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

Áp dụng từ: 17/06/2019 đến 23/06/2019

25 2019
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
17-06-2019
Sáng
Chiều
Hôm nay
18-06-2019
Sáng
Chiều
Thứ 4
19-06-2019
Sáng
Chiều
Thứ 5
20-06-2019
Sáng
Chiều
Thứ 6
21-06-2019
Sáng
Chiều
Thứ 7
22-06-2019
Sáng
Chiều
Chủ nhật
23-06-2019
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.