LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08

Áp dụng từ: 22/02/2021 đến 28/02/2021

08 2021
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
22-02-2021
Sáng
Chiều
Thứ 3
23-02-2021
Sáng
Chiều
Thứ 4
24-02-2021
Sáng
Chiều
Hôm nay
25-02-2021
Sáng
Chiều
Thứ 6
26-02-2021
Sáng
Chiều
Thứ 7
27-02-2021
Sáng
Chiều
Chủ nhật
28-02-2021
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.