LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

Áp dụng từ: 19/08/2019 đến 25/08/2019

34 2019
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
19-08-2019
Sáng
Chiều
Thứ 3
20-08-2019
Sáng
Chiều
Thứ 4
21-08-2019
Sáng
Chiều
Hôm nay
22-08-2019
Sáng
Chiều
Thứ 6
23-08-2019
Sáng
Chiều
Thứ 7
24-08-2019
Sáng
Chiều
Chủ nhật
25-08-2019
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.