LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

Áp dụng từ: 19/06/2017 đến 25/06/2017

25 2017
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
19-06-2017
Sáng
Chiều
Thứ 3
20-06-2017
Sáng
Chiều
Thứ 4
21-06-2017
Sáng
Chiều
Thứ 5
22-06-2017
Sáng
Chiều
Hôm nay
23-06-2017
Sáng
Chiều
Thứ 7
24-06-2017
Sáng
Chiều
Chủ nhật
25-06-2017
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.