LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51

Áp dụng từ: 17/12/2018 đến 23/12/2018

51 2018
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Hôm nay
17-12-2018
Sáng
Chiều
Thứ 3
18-12-2018
Sáng
Chiều
Thứ 4
19-12-2018
Sáng
Chiều
Thứ 5
20-12-2018
Sáng
Chiều
Thứ 6
21-12-2018
Sáng
Chiều
Thứ 7
22-12-2018
Sáng
Chiều
Chủ nhật
23-12-2018
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.